Malatya Fuar Stand

Yıllar Önce Malatya’dan başladığımız yolculuğu nihayet Ata Toprağı Malatya’dan da sevk ve organize etmenin gururunu yaşıyoruz 2012 Yılında İstanbul’da Kurulan Medde Fuar Firması Artık Malatya Merkezli Anadolu yapılanmasını tamamlamış bulunuyor. Medde Fuar İçin Malatya Fuar Stand ve AVM Stant Tasarımı ve uygulaması Öncelikle Malatya’da henüz doğum sancılarını yaşayan Fuar, Fuaye, Kongre ve Sempozyum gibi sektör temelli aktiviteler için de lojistik katkı sağlayıp kaliteyi ayrıca yükseltecektir… Malatya yerleşimimizin sebebi sadece Malatya’da Kiralık Fuar Standı Tasarımı ve İmalatı yapan bir firma olmak için değil ayrıca Malatya’dan İstanbul’a / Malatya’dan Ankara’ya / Malatya’dan İzmir’e / Malatya’dan Antalya’ya ve Diğer şehirlerimize Fuar İçin giden girişimcilerimiz için sağlıklı ve öngörülebilen bir Fuar ve Fuar Stand Stratejisi oluşturmaktır…

Tarihsel süreç içerisinde “doğunun batısı batının doğusu” olarak tanımlanan Malatya, bu gün için de aynı konumunu sürdürmekte olup sosyo-ekonomik yapısı nedeniyle bölgesinde önemli merkez, bölgesel bir cazibe merkezi durumundadır. İlin bu gün ulaştığı ekonomik gelişim düzeyinde Malatya’ya ile özdeşleşen kayısı yetiştiriciliğin etkisi yadsınamayacak düzeydedir. Malatya için ilahi bir lütuf olarak da kabul edilebilecek olan kayısı, özellikle 80’li yıllardaki dışa açık ekonomiye geçiş sürecinde önemli bir ihraç ürünü haline gelmiş ve ilin ekonomik gelişimine büyük katkı sağlamıştır, sağlamaktadır. Malatya, ekonomik gelişmesinin temelinde Kayısı yetiştiriciliğini önemli yer tutmasına rağmen günümüzde ekonomik kalkınma kaynaklarını çeşitlendirerek daha dengeli bir sektörel yapıya evrilmektedir.
2001 yılından sonra iller bazında milli hesap verileri yayınlanmaktadır. Yayınlanan en son verilere göre ilde 2001 yılı itibariyle kişi başına düşen GSYİH (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla) 1417 Dolar düzeyindedir.