Gaziantep Fuar Standı

Gaziantep Fuar Standı : Medde Fuar 2012 yılından beri Gaziantep Ortadoğu Fuar merkesizinde ve Gaziantep Muhtelif Noktalarında gerek Gaziantep kongre standı gerekse Gaziantep kiralık fuar standı tasarımlarını ve Gaziantep Kiralık fuar standı uygulamalarını profesyonelce ortaya koymaktadır. Gaziantep Fuar Standı ucuz ve kullanışlı olması durumunda Gaziantepteki gerek yerel firmalar gerekse Gaziantepte ticari faaliyeti bulunan firmalar için cazip bir seçenek durumuna gelmektedir. Gaziantep’te Ahşap Stand Tasarımı, Gaziantep’te Moduler Stant uygulaması ve Gaziantep’te özel, farklı, özgün nitelikli Kiralık Fuar ve Kongre Standları konusunda Medde Fuar sunduğu hızlı çözümlerle müşterilerimizin Gaziantep Fuar Standı yapan firmalar arasında ilk ve tek tercihi olmaktadır

Günümüzdeki Gaziantep’in tarihsel bağlantıları eski Dülük ve Kale ile ilişkilidir. Dülük, antik kaynaklarda “Doliche”, Bizans kaynaklarında “Teluck”, Arap kaynaklarında “Duluk” adıyla geçmektedir. Dülük, tarihin en eski çağlarından beri kullanılan bir yol şebekesinin düğüm noktasında yer almış, bölgedeki yerleşim Dülük’ten sonra Gaziantep Kalesi etrafında gelişerek şehirleşme bu alandayoğunlaşmıştır. Gaziantep Kalesi, Roma döneminde kuzeyi doğal kaya, güneyi ise höyük olan bir tepe üzerine gözetleme kulesi olarak kurulmuştur. Bizans İmparatoru Iustinianos döneminde günümüzdeki halini almıştır. Memluklar, Dulkadiroğluları ve Osmanlılar döneminde çeşitli onarımlar geçiren kale, anıtsalmimarisiyle varlığını korumaktadır.